Asset management inom kennel

Att bedriva en kennel är egentligen som vilket företag som helt. Mycket handlar om hjärta och ett brinnande intresse för hundar såklart. Däremot så är det även viktigt att tänka på asset management, kapitalförvaltning på svenska. Det är såklart internationella företag som pratar om asset management i verkligen mening och det kan även få hjälp av andra företag såsom Dennis Klemming. Däremot går det att tänka asset management även inom kennelverksamhet eftersom det är en systematisk process som går ut på att att utveckla, driva, underhålla, uppgradera och avyttra. Idag är många raser sönderavlade vilket inte ger en frisk avkomma utan ger hundarna år av lidande. Kärnverksamheten inom kapitalförvaltning finns inom allt företagande och det är viktigt att kunna utveckla sin kennel för att få så friska individer som möjligt. Sedan skiljer sig såklart vägen för att nå målet mellan olika kennlar