Höftledsdysplasi hos hund

I princip innebär höftledsdysplasi eller HD att passformen mellan hundens ben i höftleden inte riktigt passar. Ofta är det som så att själva lårbenshuvudet i förhållande till höftledskålen i bäckenet inte passar riktigt. Detta gör att höftleden blir slapp. Om hunden har en mycket allvarlig dysplasi är leden mycket slapp.

Schäferhund med höftledsdysplasi

Om Höftledsdysplasi hos en hund

Om hunden har en stor och onaturlig slapphet i leden är risken mycket stor att den drabbas av artros och smärtor i leden. Detta kan infalla trots att djuret inte är speciellt gammalt. Denna artros kan sedan vidare ge upphov till flera av de olika symptom som man ser hos djur som har just höftledsdysplasi. Sjukdomen, samt även den sekundära artrosen är mycket komplicerade som sjukdomar och väldigt många faktorer spelar in här. Symtom och sjukdomsförlopp är individuellt, två hundar från samma raser kan uppvisa helt skilda symtom. Två av de allra största faktorerna är miljö samt avel. Sjukdomen utvecklas främst inom felaktig avel, men det är inte bara detta som kan spela roll i sjukdomens utveckling. När man ser till viktiga faktorer för denna sjukdom måste man också räkna in motion, uppväxt överlag, utfodring samt koordinationsförmåga. Denna form av sjukdom är vad man ofta kallar för en tröskelsjukdom. Det innebär att man måste se att individen går över en viss bestämd tröskel för att den ska visa tecken på sjukdomen. En individ kan till exempel ha haft mycket dåliga gener, men tack vara en bra uppväxt kan den förhindras stiga över tröskeln och då visas inga sjukdomstecken. På precis samma sätt kan en individ med bra gener knuffas över denna tröskel med en dålig uppväxt. Det går alltså inte att få bort denna sjukdom endast genom att avla på hundar som inte har den eller på de hundar som inte visa symptom. Det finns dock några sätt att kunna se symptom redan innan de brutit ut.

Diagnos av ledsdysplasi hos hund

Man har under flera år använt sig av metoden höftledsröntgen för att kunna förbättra chanserna att faktiskt välja rätt hundar i avel. Med denna röntgen kan man redan tidigt bedöma hur höfterna ser ut och om de är drabbade av höftledsdysplasi. Det är mer troligt att en äldre hund visar symptom på sjukdomen än att en yngre gör det. Av denna anledning röntgas vanligen bara hundar som är äldre än ett år. Det man tittar efter är om det finns någon slapphet i hundens led, samt om artros har börjat bildas. Detta är ingen perfekt metod, utan man forskar fortfarande på olika möjligheter att kunna använda datortomografi eller ultraljud för att kunna diagnostisera sjukdomen lättare. Om en individ fått sin diagnos är det mindre lämpligt att använda den i avel och man bör också tänka på hur man tränar och sköter den för att minska risken att symptom uppkommer eller förvärras.

Symptomen på sjukdomen

Skogspromenad med hund

När det gäller unga individer kan de faktiskt ha lösa höftleder, alltså höftledsdysplasi utan att den visar några symptom alls. Den kan, med rätt träning och hantering alltså ha dåliga höfter och gå med dem riktigt länge utan att alls ha några besvär med detta. Det är alltså inte säkert att man över huvud taget märker att hunden har sjukdomen. När man väl ser tecken på denna sjukdom kan dessa ofta vara mycket ospecifika. Det man kan titta efter är till exempel om hunden vill gå långsammare på promenaden, eller om den vill vända hemåt mycket snart efter det att man kommit ut. Ett annat symptom kan vara att okoncentration snabbt uppkommer vid träning eller lek, och individen kan dessutom bli trött mycket fort. Man kan också se att individen kan få svårt att resa sig eller ha lättare för att gå nerför än uppför. Ofta märker man då att det går långsammare i trappor. Djuret kan också visa tecken på stelhet när den vilat, ha sämre humör och leklust och dessutom kan den gå undan, bli ilsken eller bara verka sur. Det kan också vara så att den biter eller slickar på sig själv för att få bort det onda. Även aptiten kan förändras en hel del. Det är dock viktigt att tänka på att inte alla dessa saker behöver förekomma och dessutom behöver symptomen inte visa just på denna sjukdom. Om man misstänker sjukdomen och sedan ser flera tecken bör man dock ta med sitt djur till en veterinär.

HD – träning eller vila samt behandling

När man ser till höftledsdysplasi och den efterkommande mycket smärtsamma artrosen kan den inte vilas bort till skillnad från en arbetsskada. En hund som drabbats av denna sjukdom behöver faktiskt röra på sig men man måste se till att rörelserna sker på rätt sätt. Man ska se till att lederna används och att musklerna i hundens rygg och lår verkligen byggs upp. Man måste dock inte se till att man inte överbelastar kroppen med mycket långa promenader eller löpturer. Olika övningar inom balans, fysioterapi, stretchning och liknande kan dock vara mycket bra och ofta kan dessa typer lindra olika symptom. Även om simning inte bygger upp hundens möjlighet att gå rätt och bra på bakdelen är det många som låter djuret träna på just detta sätt. Om det är en överviktig individ kan simning vara ett mycket bra träning. Om hunden har artros i höftleden kan den få mycket ont i hela kroppen om man råkar utsätta den för överansträngning. Om detta sker bör man låta individen vila minst ett par dagar. Det finns också olika former av konservativa behandlingar. Denna vila i huvudsak på fyra olika grundstenar. För det första måste man ha koll på djurets vikt. Om djuret är överviktigt måste man se till att det blir normalviktigt. Ofta har de överviktiga djuren långt mycket mer symptom än de normalviktiga och de är definitivt mer besvärade av sjukdomen. De normalviktiga individerna kan dessutom ofta också klara sig med mindre mängd medicin. Det är inte bara för att de väger mindre, utan också för att de inte har lika ont. Det finns också olika typer av kosttillskott som ger en bra ledhälsa. Dessa finns i flera olika varianter och prisklasser. Ett av de allra vanligaste kosttillskotten är fiskleverolja med Omega-3, och detta har också vetenskapligt bevisad effekt. Detta kosttillskott kan i vissa fall också minska behovet av medicin då det smörjer lederna. Detta finns både som enskilda kosttillskott, och ibland ingår de också i foder speciellt anpassade för leder. Ett annat kosttillskott som många gånger kan fungera är glukosamin men där är det vetenskapliga underlaget inte lika stort. Det är också viktigt att se till att hunden motioneras på rätt sätt och detta är både viktigt för att bygga upp muskulatur kring den onda leden och för att behålla vikten på en bra nivå. När det gäller övriga kroppsliga funktioner kan dessa också förbättras med motion och detta kan också ge en högre livskvalitet. Om djuret lider av svåra smärtor måste man också se till att man ger det smärtstillande medicin vid behov. Antiinflammatoriskt samt smärtstillande läkemedel kan behövas både i långa och korta perioder. Man bör alltid sträva efter att ge så lite medicin som möjligt men livskvaliteten ska alltid bibehållas.

Kan man behålla hunden?

Om man har en hund med höftledsdysplasi, kan man behålla den? Svaret är att ja, det kan man. Om man vill tävla med sitt djur i agility eller om man vill jaga med det kan man dock behöva tänka om. Den belastningen är troligen alldeles för hög. Som sällskap är det dock inga som helst problem. Man kan dock inte behålla djuret om det får för mycket smärtor och besvär och det bör man komma ihåg.

Sammanfattning

Höftledsdysplasi eller HD är en mycket vanligt förekommande sjukdom hos vissa hundraser. Det blir allt vanligare att röntga hundarna för att undvika att sjukdomen förs vidare men tyvärr är inte detta heller någon garanti för att hunden inte ska drabbas. Det gäller att man tänker efter gällande motion, foder och en hel del annat om hunden har diagnostiserats med sjukdomen. Då kan man undvika att hunden drabbas av stora smärtor, och eventuellt slipper den också de flesta symptom.